Curso 2020-2021

CIRCULAR FAMILIAS

DECEMBRO 2020

Día de la Virgen Milagrosa

TRIDUO EN HONOR A LA

VIRGEN MILAGROSA

Curso 2020-2021

CIRCULAR INFORMACIÓN FAMILIAS

NOVEMBRO 2020

Curso 2020-2021

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Curso 2020-2021

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO

HORARIO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Curso 2020-2021

 AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NEAE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FP

Curso 2020-2021

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Curso 2019-2020

CALENDARIO DE EXAMES EXTRAORDINARIOS ESO

SETEMBRO 2020

Curso 2020-2021

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO

CURSO 2020-2021