Probas de avaliación individualizada

Ao igual que nos últimos cursos as probas de avaliación realizadas aos alumnos nas cometencias avaliadas pola Consellería de Educación (competencia lingüística e competencia matemática) teñen uns resultados superiores á media de Galicia e á media dos centros do noso Índice Socioeconómico (ISEC) o cal fai que sigamos traballando con esforzo por un ensino de calidade.