EUCARISTÍA CELEBRACIÓN DA VIDA DO BEATO

JOSÉ GARCÍA PÉREZ